Diễn đàn Ban Biên tập

Thứ ba, 08 Tháng 5 2012 13:43

SẼ THÀNH LẬP LIÊN MINH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

TỪ TÂM HUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG SẼ THÀNH LẬP LIÊN MINH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM (1611)

TỪ TÂM HUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG

SẼ THÀNH LẬP LIÊN MINH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM (1611)

Với lòng tâm huyết và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển sản xuất dược liệu, vừa qua tại Tp HCM, đại diện Tạp chí Cây Thuốc Quý (ông Tạ Ngọc Dũng, Tổng Biên tập), Công ty VIMEDIMEX (Ông Nguyễn Tiến Hùng, Tổng Giám đốc và chuyên viên), Công ty XNK y tế DOMESCO (Ông Huỳnh Trung Chánh và chuyên viên) đã họp với mục đích trao đổi về tình hình công tác Dược liệu hiện nay và đề xướng việc thành lập Liên minh Phát triển Công nghiệp Dược liệu (Hội Dược liệu Việt Nam - VIMAMES). Sau đây là một số nội dung chính.

Bối cảnh ngành dược liệu hiện nay. Nỗi bức xúc của Doanh nghiệp

Đứng về mặt vĩ mô, những kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  trong Hội nghị quốc gia (lần thứ 3) về phát triển dược liệu và sản phẩm quốc gia do Bộ Y tế tổ chức tháng 5/2010 tại Bình Dương, chủ trương “Tăng cường quản lý cung ứng, sử dụng dược liệu, thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền” (được giới thiệu trong tạp chí Cây Thuốc Quý số 203) trong Chỉ thị số 03/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang là những chỉ đạo quan trọng nhưng cũng tạo ra một sức ép lớn đối với Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Dự án BioTrade Việt Nam triển khai đòi hỏi Doanh nghiệp cần sớm được đổi mới để đón nhận cơ hội cho ngành sản xuất dược liệu Việt Nam hội nhập toàn cầu.

Còn trước mắt, các Doanh nghiệp sản xuất dược liệu đang bức xúc đối phó với những khó khăn rất lớn do thị trường hiện nay đặt ra và bất cập trong hoạt động của Doanh nghiệp.

Về thị trường, đó là tình trạng không kiểm soát được về chất lượng, cạnh tranh chủ yếu bằng giá, thiếu thông tin tin cậy…gây hỗn loạn thị trường, tác động tiêu cực tới người tiêu dùng. Phần lớn nguyên liệu phải nhập khẩu nên khó kiểm soát được chất lượng và xuất xứ, khó đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường như vậy không tạo điều kiện cho ngành sản xuất dược liệu phát triển được tiềm năng của mình  ngay chỉ trong việc đáp ứng nhu cầu nội địa chứ  không nói tới hội nhập thị trường toàn cầu. Trong khi đó, tổng giá trị thị trường Việt Nam năm 2010 đối với các sản phẩm từ nguồn gốc tự nhiên (Mã 1211), theo số liệu từ Euromonitor là 1.950 tỷ VND (tương đương 93 triệu USD), chỉ chiếm 0.15% thị trường toàn cầu. Sản phẩm dược liệu của Việt Nam sản xuất mới chỉ tập trung ở một số dược liệu nhất định đồng thời thường không có giá trị gia tăng cao.

Về phía Doanh nghiệp thì tuy Việt Nam đã gia nhập WTO và đang hội nhập sâu nhưng cách làm ăn của các Doanh nghiệp vẫn giữ phương thức của những năm Năm mươi thế kỷ trước: Ai sản xuất sản phẩm gì thì trồng Dược liệu đó (đặc điểm của sản xuất tự cấp tự túc). Mỗi Doanh nghiệp lo một vài mẫu đất cho sản phẩm chủ yếu của mình nhưng vẫn phải mua trôi nổi tới 80 – 90%.;Chưa có cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ nên thiếu thông tin về tiềm năng, nhu cầu và các yêu cầu kỹ thuật của thị trường; Phần lớn chưa vận hành theo mô hình chuỗi giá trị và/hoặc không đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ nên không đáp ứng được yêu cầu về truy nguyên nguồn gốc xuất sứ “traceability” đối với nguyên liệu theo Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Năng lực bản thân doanh nghiệp vẫn còn chưa đáp ứng được khả năng cạnh tranh trong nước chứ không tính đến thị trường khu vực và quốc tế.

Trước những thực trạng trên, mong muốn chung lớn nhất của các Doanh nghiệp là sớm thoát ra khỏi sự bế tắc trong sản xuất Dược liệu hiện nay để có được những sản phẩm tốt, phát triển ổn định và bền vững, đưa ngành sản xuất dược liệu nước ta tương xứng với tiềm năng và sẵn sàng hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp chung, các Thành viên tham dự Hội nghị đã chủ động bàn bạc để tìm giải pháp. Trong bối cảnh hiện nay, không một doanh nghiệp nào có thể tự giải quyết được đủ mọi vấn đề phát sinh. Vì vậy, hội nghị đã xác định: bên cạnh nỗ lực của mỗi doanh nghiệp là phải liên kết, tổ chức và phân công sản xuất. Điều này  được nói đến nhiều nhưng thường không thành công. Do vậy, vấn đề Hội nghị thảo luận nhiều là sẽ liên kết,  tổ chức sản xuất như thế nào để có hiệu quả thực sự?. Sự liên kết, tổ chức và phân công sản xuất phải được hình thành trên cơ sở  những tư duy mới, mang tính hệ thống và đáp ứng được yêu cầu hội nhập. Hội nghị đã nhất trí chọn hình thức tổ chức Liên minh dạng Phân hội thuộc Trung ương Hội Dược liệu Việt Nam (VIMAMES) theo mô hình hợp danh (partnership)

 

Xây dựng Liên minh Phát triển Công nghiệp Dược liệu

Hội nghị đã thảo luận và đề xướng thành lập Liên minh phát triển Công nghiệp Dược liệu (Alliance for Herbal Industry Development – AHID) có đủ năng lực thực hiện được liên kết, tổ chức và phân công sản xuất giữa các Thành viên.(Industry ở đây muốn nhấn mạnh định hướng “công nghiệp hóa” trong phương thức sản xuất mới của Liên minh (trên các quy mô khác nhau). Điều này cũng phù hợp với xu thế hiện nay trong Dự án BioTrade Việt Nam.

Vậy Liên minh sẽ thực hiện sự Liên kết như thế nào?

Đó là sự liên kết theo mô hình 4 Nhà, liên kết giữa các Doanh nghiệp-Tổ chức Thành viên Liên minh với nhau...mà chúng ta thường nói tới. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các Thành viên Liên minh sẽ phải được thiết lập ở mức độ cao hơn, ràng buộc với nhau chặt chẽ hơn, đem lại cho sản phẩm của Liên minh sức cạnh tranh cao hơn. Như vậy, bên cạnh dạng liên kết như hiện nay để giải quyết những khó khăn của nhau (trao đổi nguyên liệu dược liệu, khai thác lợi thế của nhau...), cái mới trong liên kết của Liên minh là sự thống nhất trong Chính sách Quản lý chất lượng toàn diện và phương thức tạo ra được những sản phẩm liên kết khác biệt hóa với những sản phẩm cùng loại trên thị trường.(Đề án dòng sản phẩm HERBA-V – Dược liệu Việt)

 

Vậy Liên minh sẽ tổ chức và phân công sản xuất như thế nào? Tổ chức và phân công sản xuất là những ngôn từ được nói đến nhiều. Phần nhiều nội dung này thường mang tính hình thức và không thành công, không bền vững. Cái mới ở Liên minh ở chỗ việc tổ chức và phân công sản xuất giữa các thành viên Liên minh, cũng như giữa thành viên Liên minh với các Doanh nghiệp và cá nhân ngoài Liên minh sẽ Còn điểm mới ở Liên minh được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu phân tích Mô hình Chuỗi giá trị sản xuất.

Ngoài 2 nhiệm vụ trên, Liên minh sẽ làm tốt chức năng tư vấn xây dựng chính sách phát triển cho Nhà nước và tham gia xây dựng thị trường trong nước tạo điều kiện cho phát triển và hội nhập

 

Liên minh được được thành lập dựa trên một số nguyên tắc sau:

1. Gọn nhẹ và hiệu quả.

2. Vừa đảm bảo yêu cầu hoạt động bình thường của Doanh nghiệp thành viên, vừa thực hiện những đổi mới góp phần phát triển Doanh nghiệp thành viên và Liên minh (Thông qua các Dự án)

3. Nguyên tắc cùng đầu tư (theo mục đích cụ thể hoặc theo % lợi nhuận)

 

Bản Điều lệ Liên minh đang được các Thành viên sáng lập soạn thảo và thông qua. Đồng thời, trong quá trình vận động, các Thành viên sáng lập sẽ xây dựng Chương trình hành động của Liên minh thời kỳ 2012-2015.

 

SAPO2.Từ tâm huyết đến hành động. Đó chính là những đóng góp quý giá, đáng trân trọng cho sự nghiệp chấn hưng nền sản xuất dược liệu nước ta thời kỳ hội nhập. Tạp chí Cây Thuốc Quý mong muốn độc giả Cây Thuốc Quý, bằng tấm lòng gắn bó với tài nguyên cây thuốc nước ta sẽ cùng góp ý kiến, trao đổi để những ý tưởng trên thành công, tạo động lực mới cho ngành sản xuất dược liệu Việt Nam phát huy được tiềm năng đa dạng sinh học và truyền thống ngàn năm gắn bó với cây thuốc và nền y dược học dân tộc và hội nhập thành công. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Văn phòng Ban biên tập (P.302, Nhà Y3, ngõ 135 Núi Trúc.Hà Nội)

CTQ

Tags:

Ý kiến của bạn

کاهش پينگ خريد کریو دانلود رایگان دانلود آهنگ جدید اخبار سینما و موسیقی دانلود انيميشن جدید دانلود بازی کامپیوتر دانلود سریال جدید دانلود فیلم جدید دانلود نرم افزار کامپیوتر رمان و شعر اس ام اس های جديد اخبار | تفريحی و سرگرمی پيچک اخبار ايران و جهان مجله پزشکی تفريحی و سرگرمي اخبار خريد جم کلش رويال خريد فيلترشکن اخبار ايران و جهان دکوراسيون داخلی خريد هاست پربازديد دانلود فيلم جديد اخبار ورزشی فروش کارت شارژ ايرانسل به صورت آنلاين