TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Sắc thuốc thế nào cho đúng?

15/10/2018 / Nguyễn Vân Anh

Người xưa cho rằng: Sắc thuốc đúng cách thuốc mới có công hiệu.     Danh y Hải thượng Lãn ông hướng dẫn cách sắc thuốc như sau: Thuốc một lạng thì dùng nước tám lạng, nấu bằng nồi đất, dùng giấy bịt kín miệng ấm. Thuốc bổ phải sắc nhỏ lửa, còn bốn phần. Thuốc công bệnh phải sắc to lửa còn tám phần. Dùng giấy lọc cho trong nước thuốc mới uống. Nếu để đục sức thuốc không lưu hành. Thuốc...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""