TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

'Thần y' Biển Thước, cha đẻ phương pháp bắt mạch Đông y

31/01/2019 / Biên tập 2

'Thần y' Biển Thước, cha đẻ phương pháp bắt mạch Đông y Phương pháp bắt mạch của Biển Thước được xem là đã đặt nền móng quan trọng cho ngành Đông y. Biển Thước là danh y thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc. Theo LizhiWang , ông thật ra họ Tần tên Hoãn, "Biển Thước" chỉ là tên hành nghề. Biển...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""