TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chữa nôn mửa bằng cây bùng bục

20/02/2019 / Biên tập 1

Cây bùng bục mọc hoang ở khắp các miền rừng núi nước ta. Thường ít được dụng. Nhưng dân tộc ít người một vài vùng có dùng hạt của nó để ép lấy dầu đặc như sáp dùng thắp đèn hay làm nến. Tên khoa học Mallotus barbatus Muell. er Arg. Thuộc họ thầu dầu (EUPHORBIACEAE). Mô tả cây...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""