TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Kỹ thuật và quy trình trồng giống CÂY ĐẬU PHỘNG (Lạc)

11/03/2019 / Biên tập 2

Kỹ thuật và quy trình trồng giống CÂY ĐẬU PHỘNG. Đậu phộng là cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày, cây có dầu thuộc cây họ đậu. Tùy theo giống thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu hoạch 90-120 ngày. Nhiệt độ thích hợp 25-30oC. Cây đậu phộng ưa đất nhẹ, tơi xốp, từ đất thịt đến thịt pha cát. pH thích hợp là 5,5-6

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""