TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Khoảng gần 27.000kg chất thải rắn y tế được phát sinh mỗi ngày, Hà Nội đã làm gì để xử lý?

03/06/2019 / Biên tập 2

Theo thống kê, mỗi ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội phát sinh khoảng gần 27.000kg chất thải rắn y tế, trong đó, chất thải nguy hại lần gần 7500kg/ngày, chất thải thông thường hơn 19.000kg/ngày. Chất thải lỏng y tế ước tính gần 10.500m3/ngày. Với khối lượng chất thải y tế mỗi ngày như vậy Hà Nội đã làm gì?.Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thời gian qua...

Khuyễn mãi

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""