TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chế biến Hoàng kỳ

26/03/2019 / Biên tập 2

Thu hái, sơ chế: Vào mùa thu, thu hoạch rễ, thường thu hoạch sau 3 năm, sau 6-7 năm thì càng tốt. Đào rễ rửa sạch đất cát cắt bỏ đầu và rễ con, phơi hay sấy khô. Bộ phận dùng làm thuốc: Rễ (Radix Astragali). Mô tả dược liệu: Rễ hình viên trụ,...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""