TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chứng rụng tóc nhiều, do đâu?

27/08/2019 / Biên tập 1

Chứng rụng tóc là một hiện tượng thường gặp và do nhiều nguyên nhân khác nhau. Rụng tóc có thể do các yếu tố cơ lý hóa như buộc tóc, bện tóc quá chặt, uốn tóc bằng hóa chất... Chứng rụng tóc có thể do chấn động tâm thần do sinh nở, hư thai, sau chấn thương, ốm nặng... Chứng rụng tóc do rối loạn miễn dịch vùng rụng tóc gây bệnh palade, tóc rụng có khi...

Khuyến mãi

Hiển thị tất cả kết quả cho ""