TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Cảm ơn "anh Tý" y sinh học

30/01/2020 / Biên tập 2

Năm mới Canh Tý 2020 là năm con chuột sắp đến, nói chuyện về loài chuột một chút. Trong nghiên cứu y sinh học, chuột thường được sử dụng với vai trò là cộng tác viên để cho ra kết quả những sản phẩm nghiên cứu y sinh học rất có giá trị nhằm phục vụ nhiều lợi ích của con người, trong đó có công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Mang tiếng xấu nhưng hữu...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""