TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Cửu châm - góc nhìn nội kinh

06/07/2019 / Biên tập 2

Cửu châm trong nội kinh không dùng để chỉ cụ thể chín loại kim châm, phương pháp châm hoặc tác động cụ thể. “Hoàng đế nội kinh - Linh khu - Ngoại sủy” đại ý Hoàng đế cảm thán “Thiên cửu châm”, cửu châm nếu nhỏ không gì nhỏ hơn, nếu lớn không gì lớn hơn, nếu sâu không gì sâu hơn, nếu rộng thì bao la, nếu cao cao vô tận, là...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""