TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Trương Trọng Cảnh - Danh sư cao đồ

05/12/2018 / Biên tập 2

Trương Trọng Cảnh - Danh sư cao đồ Trương Trọng Cảnh từ nhỏ theo Trương Bác Tổ học y. Trương Bác Tổ vừa là thầy vừa là bác của Trương Trọng Cảnh, rất nghiêm khác đối với Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh ban ngày theo bác phụ trị bệnh cho dân chúng, buổi tối dưới ánh đèn chăm chỉ học y thư, nên y thuật tiến bộ rất nhanh. ...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""