TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Thuốc quý như: Bèo...

10/10/2018 / Nguyễn Vân Anh

Người quê tôi ăn cục nói hòn, không văn hoa vòng vo kiểu như gạo châu củi quế. Hễ cái gì hiếm hoi đắt đỏ thì nói mắc như thuốc bắc, cái gì có nhiều vô thiên lủng hay rẻ rúng mạt hạng thì ví rẻ như bèo. Cắc cớ sao tôi lại nói ngược đời rằng thuốc quý như … bèo. Xin bạn đọc bình tâm và đừng vội tìm một ý nghĩa bóng gió xa xôi nào, mà...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""