TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Dế mèn – vị thuốc thông tiểu tiện, thúc đẻ nhanh

17/10/2018 / Nguyễn Vân Anh

Dế mèn thuộc loại côn trùng cánh thẳng mình dài hơn 2,5 cm có sắc đen nâu, đầu to, xúc giác nhỏ mà dài, chi to sau dài, nhảy rất giỏi, có hai lông đuôi. Con đực mình nhỏ, cánh trước có mạch dạng sóng, thường dùng 2 cánh cọ xát mà đánh tiếng, hay đánh nhau. Con cái mình to, chi trước có mạch dạng lưới, phần cuối bụng có ống đẻ trứng, đầu thu đẻ...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""