TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Ăn uống và Ung thư

23/10/2018 / Nguyễn Vân Anh

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu về liên quan giữa giữa ăn uống và ung thư. Những thức ăn bị kết án gây ung thư ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, rất nhiều bằng chứng cho thấy ăn rau quả có thể ngăn chặn tác động của chất gây ung thư ngay ở cấp tế bào, do đó làm chậm hoặc chặn đứng quá trình phát triển của bệnh ung thư. Rõ ràng...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""