TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Đỗ Tất Lợi, Nhà dược học phương Đông lỗi lạc

16/10/2018 / Nguyễn Vân Anh

Đỗ Tất Lợi, Nhà dược học phương Đông lỗi lạc LTS: Về cuộc đời sự nghiệp của GSTS.Đỗ Tất Lợi, trong những năm qua, CTQ đã đăng tải nhiều bài viết rất có giá trị như “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam với cuộc đời dược sĩ Đỗ Tất Lợi” của Lan Hạnh (Đặc san NCTQ 01, tr.6), “Diêu bông của chàng” của Chu Bá...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""