TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Bảo tồn và phát triển nguồn Dược liệu, mô hình cần phát triển

01/11/2018 / Biên tập 2

Bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu, mô hình cần phát triển Việc khai thác dược liệu có chọn lọc, có giới hạn trong toàn vùng sẽ tạo ra môi trường phát triển ổn định giữa vấn đề khai thác, bảo tồn cây thuốc với phát triển kinh tế khu vực.   Hiện trạng khai thác, thu hái Quỹ đất canh tác của xã Ba Vì sau khi quy hoạch Vườn quốc gia Ba Vì là 110 héc ta. Hơn 90% số hộ...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""