TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Đau: từ góc nhìn Y học cổ truyền

20/06/2019 / Biên tập 1

Theo y học cổ truyền: đau sinh ra từ trong hoặc ngoài cơ thể mà con người có thể chịu đựng được gọi là thống, đau nối liền thành dải kèm mỏi nhức ê ẩm gọi là đông. Đông và thống gọi chung là thống chứng, tức triệu chứng đau nói chung. Sự phát triển của quan niệm về đau gắn liền với sự phát triển chung của y học truyền thống,...

Khuyến mãi

Hiển thị tất cả kết quả cho ""