TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Một số sản phẩm Dược liệu sạch (phẩn 2)

28/11/2018 / Tạ Minh Quân

Tinh Hoa Xanh trân trọng giới thiệu với quý vị một số sản phẩm Dược liệu sạch, rõ nguồn gốc, xuất xứ, được áp dụng tiêu chuẩn VietGAP hoặc GACP - WHO (của tổ chức Y tế Thế giới).

Một số sản phẩm Dược liệu sạch (phần 1)

28/11/2018 / Tạ Minh Quân

Tinh Hoa Xanh trân trọng giới thiệu với quý vị một số sản phẩm Dược liệu sạch, rõ nguồn gốc, xuất xứ, được áp dụng tiêu chuẩn VietGAP hoặc GACP - WHO (của tổ chức Y tế Thế giới).

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""