TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chiếc gối trường sinh bất lão

25/10/2018 / Biên tập 2

Chiếc gối trường sinh bất lão Ngày xưa, ở núi Thái Sơn có ông lão họ Trương rất khoẻ mạnh. Một hôm, vua nhà Hán (25 – 220 sau Công nguyên) là Vũ Đế đi tuần thú qua vùng đó. Vua ngồi kiệu, thấy một ông lão già đang cày bừa ruộng bên đường, có hào quang sáng quanh người. Vua thấy lạ, dừng kiệu, bước xuống vì...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""