TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Hiểu thêm về Lương y Hoàng Đôn Hòa

04/11/2018 / Biên tập 2

Hiểu thêm về lương y dược Hoàng Đôn Hòa Hoàng Đôn Hoà người làng Huyền Khê, xã Thanh Oai Trung, Tổng Thanh Oai Thượng, huyện Thanh Oai, phủ ứng Thiên (xưa), nay là làng Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông (Hà Tây) có trí thông minh, học giỏi thi đậu Giám sinh. Rồi ông dạy học văn hoá cho học sinh làng, xã và ông làm cả nghề...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""