TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Góp ý kiến vào đề án người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc VIệt Nam

28/09/2018 / Nguyễn Vân Anh

“Vấn đề đẩy mạnh tiêu dùng thuốc Việt Nam (trong đó có Dược liệu và thuốc từ dược liệu, thuốc Đông dược Việt Nam) đồng nghĩa với nội dung kiên quyết giảm nhập siêu Dược liệu (trong đó có Dược liệu và thuốc từ dược liệu, thuốc Đông dược)”. Bởi vì tình trạng nhập siêu hiện nay đang đưa đến những hệ lụy sau: “Vấn đề đẩy mạnh tiêu dùng thuốc Việt...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""