TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Truyền thuyết về ông tổ Trung y

16/01/2019 / Biên tập 2

Theo truyền thuyết, Hoàng Đế là tổ tiên của dân tộc Hoa Hạ, là tị tổ của Trung y thời cổ đại. Hoàng Đế là con của Thiếu Điển, người bộ lạc Hùng Thị, họ là Cơ, sinh tại Cơ Thủy (Thiểm Tây). Theo truyền thuyết, Hoàng Đế mặt rồng lộ thánh đức, bình sinh rất thích học hỏi, có đủ thần công để sai khiến thiên hạ. ...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""