TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Lời cảnh báo âm thầm

04/11/2018 / Biên tập 2

Lời cảnh báo âm thầm Tôi có thói quen là nâng ly trà nóng lên miệng bao giờ cũng “thò mũi”, “đánh hơi” trước đã. Hễ có mùi hương tổng hợp là nhăn mặt, đặt xuống. Lắm khi chuyện trò hồi lâu, đứng lên cáo từ gia chủ ra về mà ly nước vẫn còn nguyên, lạnh tanh. Không ít trường hợp bị coi là bất nhã, thậm chí khinh người....

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""