TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Cụ Tạ Quang Chiến - Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

24/11/2018 / Biên tập 2

Cụ Tạ Quang Chiến thấm mãi tấm gương lớn của Bác Hồ: Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Anh thanh niên Nguyễn Hữu Văn có vinh dự được Bác Hồ đặt tên Tạ Quang Chiến ngày nào, nay đã bước vào tuổi 95, nhưng còn rất minh mẫn....

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""