TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Lễ tình nhân vợ không thể đòi quà

13/02/2019 / Biên tập 2

- Anh biết hôm nay ngày gì không? - Lễ tình nhân chứ gì. - chồng Tũn đáp gọn lỏn. Tũn nũng nịu chìa tay: - Thế quà em đâu? Chồng cô nhún vai: - Em có phải tình nhân đâu mà đòi quà. Anh cưới xin đàng hoàng, em là người một nhà...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""