TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Các vị thuốc ngâm tẩm rượu thường dùng (kỳ 2)

13/02/2019 / Biên tập 2

Dùng rượu làm phụ liệu có ý nghĩa tăng tính ấm cho vị thuốc, làm cho khí vị của thuốc đi lên trên thượng tiêu. Dùng rượu làm phụ liệu có ý nghĩa tăng tính ấm cho vị thuốc, làm cho khí vị của thuốc đi lên trên thượng tiêu. Xin giới thiệu các vị thuốc mà Đông y thường ngâm tẩm trước khi sử dụng làm...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""