TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Con Trăn - thuốc tốt

23/08/2019 / Biên tập 1

Trăn có nhiều loại khác nhau, nhưng để làm thuốc phổ biến hơn cả là loài trăn mốc và trăn mắt võng. Trăn mắt võng còn gọi là trăn gấm, trăn vua, trăn hoa, trăn vàng, trăn mắt lưới châu Á. Trăn mốc còn gọi là trăn đất, trăn cá, trăn đen, trăn hoa, trăn đá, trăn nghệ, trăn Ấn Độ. Cả hai loài đều có những khoanh hình đa giác màu...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""