TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chữa bệnh bằng Mực tàu

14/06/2019 / Biên tập 1

Mực tàu là một loại Mực màu đen được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước phương Đông và một vài nước khác như Ai Cập, Anh... trong quá khứ để viết, in và vẽ. Trong ngôn ngữ như tiếng Anh,  Mực tàu được gọi là Indian ink hay India ink (tức là mực Ấn Độ), tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của nó thì cho đến nay vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết rằng, các chuyên luận sớm nhất...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""