TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Cách thở luyện thần kinh

01/01/2019 / Biên tập 2

Muốn đạt được trọng tâm tập luyện thần kinh của thở 4 thời, phải thấy rõ quá trình hưng phấn và ức chế của hoạt động thần kinh. Do đó, thở 4 thời có 2 thời dương (hưng phấn) và hai thời âm (ức chế). Có tập luyện nhiều lần, nhiều năm thở 4 thời mới chủ động được quá trình hưng phấn và ức chế. Hai thời dương: hưng phấn...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""