TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Thuốc quý từ bông Điên điển

12/11/2018 / Biên tập 1

Cây Điên điển còn gọi là Muồng rút, Điền thanh bụi, Điền thanh hạt tròn, Điền thanh đầm lầy, Điền thanh lưu niên, Điền thanh thân tia, Sesban-River Bean, tên khoa học Sesbania sesban (Jacq) W.Wight, thuộc họ Đậu (FABACEAE) Cây bụi cao 1 - 4m, có khi cao hơn, thân tròn bóng, màu xanh có sọc tím, phân nhánh nhiều, mang những lá kép lông chim với 30 - 40...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""