TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Dược liệu Việt Nam hướng tới trở thành một ngành kinh tế hội nhập (phần 2)

28/11/2018 / Tạ Minh Quân

Dược liệu Việt Nam sẽ trở thành một ngành kinh tế đủ sức hội nhập nếu: 1) Chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế vào trong các công đoạn từ nuôi trồng, chế biến, bảo quản... 2) Chúng ta đầu tư một cách nghiêm túc cho việc nghiên cứu, phát triển các sản phảm từ Dược liệu, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. 3) Đẩy mạnh marketing. 4) Các Nhà "biết cách hợp  tác" với nhau vì một sứ mệnh...

Dược liệu Việt Nam hướng tới trở thành một ngành kinh tế hội nhập (phần 1)

28/11/2018 / Tạ Minh Quân

Dược liệu Việt Nam sẽ trở thành một ngành kinh tế đủ sức hội nhập nếu: 1) Chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế vào trong các công đoạn từ nuôi trồng, chế biến, bảo quản... 2) Chúng ta đầu tư một cách nghiêm túc cho việc nghiên cứu, phát triển các sản phảm từ Dược liệu, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. 3) Đẩy mạnh marketing. 4) Các Nhà "biết cách hợp  tác" với nhau vì một sứ mệnh...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""