TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Hoa Đà - Thần y cuối thời Hán

06/11/2018 / Biên tập 2

Hoa Đà - Thần y cuối thời Hán Hoa Đà (khoảng 145 - 208 công nguyên), là người huyện Tiếu, nước Bái, cuối thời Đông Hán, nay thuộc Hào Châu tỉnh An Huy. Ông phát minh ra rất nhiều thuật điều trị, như gây tê và hô hấp nhân công. Thời đại mà Hoa Đà sinh sống là cuối thời Đông Hán thời kỳ đầu thời Tam Quốc. Lúc bấy giờ...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""