TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Lê Hữu Trác - Hải Thượng Lãn Ông

04/11/2018 / Biên tập 2

Lê Hữu Trác “Hải Thượng Lãn ông” Lê Hữu Trác có biệt hiệu là “Hải Thượng Lãn Ông” người Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc xã Liên Xá, huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên. Vào cuối thời Lê (1720) gọi là xức Đông Ngàn. Chữ Hán “Lãn Ông” có nghĩa là ông già lười. Là người sinh trưởng nơi...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""