TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Thuốc từ con Nhộng

22/08/2019 / Biên tập 1

Trong thiên nhiên, một số loại côn trùng dưới dạng Nhộng trước khi biến thái thành cá thể trưởng thành đã được sử dụng làm thuốc phổ biến trong y học dân gian. Nhộng ong: Có hai loại được sử dụng là Nhộng ong nuôi (Ong mật) và Nhộng ong bò vẽ. Nhộng ong nuôi có vị hơi ngọt, lạnh, không độc, có tác dụng sát khuẩn, chống tổn thương...

Thuốc hay từ con nhộng

21/11/2018 / Biên tập 1

Trong thiên nhiên, một số loại côn trùng dưới dạng nhộng trước khi biến thái thành cá thể trưởng thành đã được sử dụng làm thuốc phổ biến trong y học dân gian. Nhộng ong: Có hai loại được sử dụng là nhộng ong nuôi (ong mật) và nhộng ong bò vẽ. Nhộng ong nuôi có vị hơi ngọt, lạnh, không độc, có tác dụng sát khuẩn, chống tổn thương...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""