TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chế biến Ô đầu, Phụ tử

14/02/2019 / Biên tập 2

Chế biến Ô đầu, Phụ tử Ô đầu là củ cái của cây Aconitum sinense ( thuốc độc bảng A ), Phụ tử là rễ củ con đã qua chế biến của cây Aconitum sinense ( thuốc độc bảng B ). Ở Trung Quốc, Ô đầu được khai thác từ nhiều cây ( Aconitum sp. ) và mang nhiều...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""