TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Nguy cơ do ăn rau cần nhúng tái

06/11/2018 / Biên tập 1

Rau cần và các loại rau trồng dưới nước như rau muống, rau rút, rau ngổ... dễ bị nhiễm loài sán lá ruột Rau cần và các loại rau trồng dưới nước như rau muống, rau rút, rau ngổ... dễ bị nhiễm loài sán lá ruột (Fasciolopsis buski). Từ người bệnh, trứng sán theo phân ra ngoài, phát triển trong nước ngọt ao hồ, đồng ruộng. Từ 3 - 7 tuần, ấu trùng lông phát triển hoàn chỉnh...

Khuyến mãi

Hiển thị tất cả kết quả cho ""