TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Chế biến vị thuốc: Huyền sâm

30/07/2020 / Biên tập 2

Chế biến vị thuốc: Huyền sâm Bộ phận sử dụng: Rễ cây được sử dụng để làm thuốc. Thu hái: Cây huyền sâm được thu hoạch bằng cách đào lấy rễ vào tháng 7 – 8 ở khu vực đồng bằng, tháng 10 -11 ở khu vực miền núi. Chế biến: ...

Chế biến vị thuốc Huyền sâm

27/02/2020 / Biên tập 2

Vị thuốc Huyền sâm Thu hái, sơ chế: Vào vụ, ở đồng bằng thu hoạch vào tháng 7-8, miền núi tháng 10-11, năm thứ 2 sau khi trồng, lúc cây đã tàn lụi...

Chế biến vị thuốc: Ô dược

29/11/2019 / Biên tập 2

Vị thuốc Ô Dược Thu hái: Thu hái quanh năm nhưng tốt nhất là vào mùa...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""