TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Tập Sắc khí khí công để khỏe mạnh, sống lâu minh mẫn.

23/11/2018 / Biên tập 2

Tập Sắc khí khí công để khỏe mạnh, sống lâu và minh mẫn. Con người từ 20 tuổi trở đi, mỗi ngày có khoảng 100.000 tế bào não bị chết một cách tự nhiên. Tuy nhiên con số đó không phải là cố định, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cách sống, cách làm việc và cách rèn luyện thân thể… Sắc khí khí công là phương...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""