TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Trác táng thì mau “bán muối”?

26/09/2019 / Biên tập 1

Chúng ta từng nghe nói nhiều về một “răn đe” dành cho các ông : “trác táng dễ chết sớm”. Cái gương tày liếp mà cảnh báo này hay nhắc đến vẫn là số đoản mệnh của các ông vua “tam cung lục viện”. Vậy có thật tình dục quá độ sẽ đoản thọ, nếu đúng, lu bù cỡ nào mới chết sớm? Trước hết, việc lấy mấy ông vua ra làm...

Khuyến mãi

Hiển thị tất cả kết quả cho ""