TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Thuốc từ Mang tiêu

06/06/2019 / Biên tập 1

Mang tiêu còn có tên khác là Phác tiêu, Huyền minh phấn, là muối natri sulfat thiên nhiên đã tinh chế. Do cách gia công chế biến khác nhau, ta có Mang tiêu, Phác tiêu, Huyền minh phấn. Ba vị này có công dụng như nhau, Huyền minh phấn có tác dụng nhẹ hơn. Mang tiêu là muối natrium sulfuricum có lẫn ít muối calcium sulfate, natri...

Khuyến mãi

Hiển thị tất cả kết quả cho ""