TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Ô nhiễm không khí - Bài học dành cho tất cả mọi người

25/10/2018 / Biên tập 2

Ô nhiễm không khí- Bài học dành cho tất cả mọi người Không khí là lớp khí bao quanh mặt đất chứ không như dưỡng khí là thể đơn nằm trong không khí có tính chất nuôi dưỡng sinh vật. Như vậy, không phải lúc nào, ở đâu, không khí cũng đều có lợi cho sức khỏe nhất là trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""