TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Bấm huyệt chữa TÊ MỎI CHÂN TAY theo phương pháp phản xạ - Thầy Lê Phương Cảo

17/06/2019 / Biên tập 2

Video clip hướng dẫn cách Bấm huyệt theo phương pháp phản xạ bàn chân, bàn tay chữa tê mỏi chân tay. Ai cũng có thể bấm huyệt cho bản thân và cho người khác, bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Thông tin liên hệ: 024 6686 0489 - 0943 394 756.

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""