TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Thiền thở thay thuốc

10/11/2018 / Biên tập 2

Thiền thở thay thuốc Hơi thở chánh niệm để chăm sóc thân tâm Khi xuống tóc xuất gia, tôi nhận được cái tên Chân Pháp Liệu. Pháp ở đây có thể hiểu là pháp Bụt, là đem lời chỉ dạy của Bụt ra thực tập và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Liệu là trị liệu, là làm giảm đi niềm đau, nỗi khổ của...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""