TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Bài tập trị chứng tiểu không kiểm soát

30/07/2020 / Biên tập 2

Các cơ chính chịu trách nhiệm giữ nước tiểu là các cơ sàn chậu. Vì những lý do nhất định, một số người bị yếu cơ sàn chậu, có thể rò rỉ nước tiểu hoặc gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng nước tiểu. Có nhiều phương pháp điều trị mà một trong số đó là tập luyện cơ sàn chậu. Bài tập Kegel Tập...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""