TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Ý kiến đóng góp tâm huyết

28/09/2018 / Nguyễn Vân Anh

Ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn & xây dựng NGÀNH DƯỢC LIỆU: TIỀM NĂNG & THÁCH THỨC TRẦN XUÂN THUYẾT Tôi bắt đầu tham gia ngành dược liệu từ năm 1961, đa kinh qua rất nhiều công việc (điều tra, sưu tầm, di thực, xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học…..)...

Khuyễn mãi

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""