TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam trong năm 2019

20/03/2019 / Biên tập 2

Đầu xuân Kỷ Hợi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ có 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam trong năm 2019.. ​​​​​​​ Trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam là tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương số 20, 21-NQ/TW về công tác y tế, dân số, Nghị quyết 18, 19/NQ-TW về đổi mới, sắp xếp tổ...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""