TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Thực phẩm kéo dài tuổi xuân

08/08/2019 / Biên tập 1

Câu nói “Nhất dáng nhì da” lúc nào cũng đúng bởi tuổi xuân của con người quyết định bởi hai yếu tố “dáng và da”. Vậy để giữ nét thanh xuân chúng ta phải quan tâm đến dáng vóc và làn da của mình. Câu nói “Nhất dáng nhì da” lúc nào cũng đúng bởi tuổi xuân của con người quyết định bởi hai yếu tố “dáng và da”. Vậy để giữ nét thanh xuân chúng ta phải quan tâm đến...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""