TINH HOA XANH

Tất cả tin tức

Vitamin B12 và căn bệnh loãng xương

13/11/2018 / Biên tập 2

Vitamin B12 và căn bệnh loãng xương Ngày 11/02/2005, lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng: sự thiếu hụt  B12 có thể là một nhân tố nguy hiểm khó lường đối với căn bệnh loãng xương, và họ cũng chỉ ra mối liên quan giữa chất dinh dưỡng với thể chất xương của con người. Tiến sĩ Katherine Tucker và các cộng sự từ trường đại học Tufts (Hoa Kỳ) cho biết: cả nam giới và nữ giới...

ĐỀ XUẤT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""