TINH HOA XANH

Câu chuyện hay và bài học ý nghĩa

Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng:

“Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?”

Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp:

“Con sẽ đi sang bên cạnh”.

Bài học rút ra:

Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng: Bên cạnh vẫn có đường.

St

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Tags

Hiển thị tất cả kết quả cho ""