TINH HOA XANH

Diễn đàn

Kinh nghiệm từ Nghệ An thu hút doanh nghiệp phát triển Dược liệu sạch

24/11/2018 / Biên tập 2

KINH NGHIỆM TỪ NGHỆ AN THU HÚT DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU SẠCH Sau một thời gian trăn trở, làm sao triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tâm huyết của Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc; vừa qua Nghệ An đã ban hành quy hoạch phát triển Dược Liệu đến năm...

ĐỀ XUẤT

Sản phẩm HOT

Hiển thị tất cả kết quả cho ""